Blog thumbnail

Du lịch quy nhơn tự túc 1 ngày chi tiết

Du lịch quy nhơn tự túc 1 ngày chi tiết

Blog thumbnail ,

Đến Quy Nhơn mà  không  trải nghiệm du lịch quy nhơn 1 ngày tự túc . 1 ngày trải nghiệm trên đảo Cù Lao Xanh thì đúng là thiếu sót lớn.Cân đo đong đếm mãi trước 1 ngày ms chốt đặt tour ra Đảo và thực sự cảm thấy vô cùng hài lòng về chuyến

.
.
.
.