Blog thumbnail

Review Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm siêu xịn sò

Review Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm siêu xịn sò

Blog thumbnail

REVIEW QUY NHƠN 3 ngày 2 đêm SIÊU XỊN SÒ Điều đầu tiên em muốn nhắc đến và ấn tượng đó là ngưòi dân Quy Nhơn. Thật sự rất mến khách, họ lịch sự, nhẹ nhàng và thân thiện. Ngắm nhìn quan cảnh thiên nhiên * Về đi lại – Từ Hải Phòng đi Quy

.
.
.
.