Blog thumbnail

Hè này! Quy Nhơn anh nhé!

Hè này! Quy Nhơn anh nhé!

Blog thumbnail

Hè này! Quy Nhơn anh nhé! Hè này! Quy Nhơn anh nhé! Nóng như này thì làm sao phải mặc.Nhưng với cái nắng như thiêu như đốt này thì không mặc có mà chết cháy ý à. Cần di cư để tránh nắng thôi các bạn ơi.Đi đến nơi mà mình có thể thoả sức

093255540